Арилдаггүй болохоор шивээс хийлгэхдээ анхаарах ёстой байдаг. Тэгвэл үүнийг умартан үг  болон үсгийн алдаатай, харахаар л гомдмоор шивээс хийлгэсэн хүмүүсийн зургуудаас хүргэж байна.