Сэргэн мандалтын үеийн сонгодог зургуудад одоогийн алдартнуудыг дүрслэх юм бол ингэж харагдах нь байна.